نرم افزار crm

دوشنبه 11 مهر‌ماه سال 1390
اشتباه لپی
میگفتن علف باید به دهن بزی شیرین بیاد یه عمری خودمونو کشتیم شیرین ترین علف دنیا بشیم غافل از اینکه اصلا طرف بز نبود . . .
گاو بود به خوردن مقوا عادت کرده بود

چهارشنبه 6 مهر‌ماه سال 1390
خودکشی

با تشکر از مهرداد

کالین ویلسون که امروز نویسنده ی مشهوری است،وسوسه ی


خودکشی راکه در شانزده سالگی به او دست داده بود،چنین توصیف میکند:

وارد آزمایشگاه شیمی مدرسه شدم و شیشه ی زهر را برداشتم....

ادامه مطلب ...